Disclaimer

De informatie op de website www.craniuscreativeconcepts.com is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden.
Cranius Creative Concepts aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van de website.

Cranius Creative Concepts is in geen geval aansprakelijk voor enige speciale, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij als gevolg van een contractactie, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of de inhoud van de website. Cranius Creative Concepts behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving toevoegingen, schrappingen of wijzigingen aan de inhoud van de website aan te brengen.
Cranius Creative Concepts garandeert niet dat de website en internet vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

Hoewel Cranius Creative Concepts ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te geven, zijn drukfouten niet bindend. Hoewel we proberen deze informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, is deze site juridisch niet bindend.